Vallnord

אתר הסקי ואל נורד (3 האחים) משותף לשלושה אתרי סקי קטנים הנמצאים מצפון לבירה אנדורה לה -ולה. 3 האתרים מציעים יחדיו 90 ק"מ של מסלולים, עם תצפיות נפלאות לעבר המדינות השכנות צרפת וספרד. 2 האתרים "פאל" ו "ארינסל" מחוברים ע"י מעליות ומסלולים, כאשר האתר השלישי "ארקליס" מרוחק כ-20 ק"מ משני חבריו ואליו ניתן להגיע באמצעות "אוטובוס סקי".
0
סה"כ קילומטר מסלולים

מסלולים כחולים

מסלולים אדומים

מסלולים שחורים

זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719
זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719