Ixtapa Pacific

מיקום: 100 ק"מ צפונית מערבית לאקפולקו על כביש 200 המקסים.

המלון: על פני 4 בניינים בני 2 או 3 קומות פזורים 300 חדרים, גגות הרעפים העשויים "מטרה -קוטה" הם סימן ההיכר של
סיגנון הבניה המקומי.

פעילויות: 
התרגעות בגנים מפוארים, ובטלה ברצועת חוף שמורה ללא מצילים באורך של 800 מטר.
Image
זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719
זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719