Itaparica

מיקום: לחוף האוקינוס האטלנטי במדינת באהיה שבברזיל.

המלון: 334 בונגלוס לאורך הנהר שחוצה את המועדון, המחולקים ל-10 קבוצות שונות, וצבועים בצבעי הסמבה ודי קרובים למרכז המלון.

פעילויות:
בית ספר לטרפז מעופף בשילוב פעילויות קרקס, רכיבה על סוסים וכל משחקי הכדור אם באוויר,ביבשה ובים.

3 קילשונים

זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719
זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719