Mexico

 • Cancún Yucatán - קנקון יוקטן

  Cancún Yucatán - קנקון יוקטן

  מיקום: בים הקאריבי, בצפון מזרח חצי האי "יוקטן" על פני 90 דונם בין הלגונה לים.המלון: בנוי בצורת…

  Cancún Yucatán - קנקון יוקטן

  מיקום: בים הקאריבי, בצפון מזרח חצי האי "יוקטן" על פני 90 דונם בין הלגונה לים.המלון: בנוי בצורת…

 • Ixtapa Pacific - לטאפה פסיפיק

  Ixtapa Pacific - לטאפה פסיפיק

  מיקום: 100 ק"מ צפונית מערבית לאקפולקו על כביש 200 המקסים.המלון: על פני 4 בניינים בני 2 או…

  Ixtapa Pacific - לטאפה פסיפיק

  מיקום: 100 ק"מ צפונית מערבית לאקפולקו על כביש 200 המקסים.המלון: על פני 4 בניינים בני 2 או…