Vallnord

יש להתעדכן בשינויים התכופים במדיניות הקורונה של מדינת היעד והמוצא
בריאות טובה לכולם
יש להתעדכן בשינויים התכופים במדיניות הקורונה של מדינת היעד והמוצא
בריאות טובה לכולם
אתר הסקי ואל נורד (3 האחים) משותף לשלושה אתרי סקי קטנים הנמצאים מצפון לבירה אנדורה לה -ולה. 3 האתרים מציעים יחדיו 90 ק"מ של מסלולים, עם תצפיות נפלאות לעבר המדינות השכנות צרפת וספרד. 2 האתרים "פאל" ו "ארינסל" מחוברים ע"י מעליות ומסלולים, כאשר האתר השלישי "ארקליס" מרוחק כ-20 ק"מ משני חבריו ואליו ניתן להגיע באמצעות "אוטובוס סקי".
0
סה"כ קילומטר מסלולים

מסלולים כחולים

מסלולים אדומים

מסלולים שחורים

זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719
זו רק התמצית...לחוויה כולה דברו איתנו...
052-6000719